Опрема

 • Мрежна опрема
  • Модел:

  • Гаранција 24

  Една компјутерска мрежа ги поврзува сите Ваши компјутери, како и други периферни уреди. За изградба на истата е потребна соодветна физичка опрема  (кабли и конектори, свичеви или рутери, пач панели и сл.). Во овие мрежи се користат кабли, додека пак во безжичните мрежи уредите комуницираат преку радио бранови и не бараат физички конекции.

  Ви нудиме мрежна опрема за мрежна инфраструктура која ке Ви овозможи побрза и подобра комуникација.

  image

  Повеќе информации