Close
Производители
Билтен
Email:

Промена на лозинка


Корисен додаток за SharePoint, кој овозможува промена на лозинка од страна на самите корисници.

SharePoint 2010 не вклучува функционалност за промена на кориснички лозинки. Доколку сакате да им овозможите на Вашите корисници сами да ја менуваат својата лозинка, тогаш овој додаток е она што Ви е потребно.

Опцијата е достапна преку линк поставен во менито со кориснички детали. За корисникот да ја промени својата лозинката, потребно е прво да ја внесе старата.

Трансферот на чувствителни информации како лозинки преку мрежа мора секогаш да биде безбедно изведен. Додатокот Промена на лозинка го предупредува корисникот доколку истиот не користи безбедна конекција, а прикажува информации за SSL сертификатот доколку конекцијата е обезбедена.

- Едноставен за инсталација како site collection feature.

- Информации за типот на конекција.

- Интегриран во корисничкото паѓачко мени.

Форум
Вклучете се! Дискутирајте и споделете ги Вашите искуства тука.

Поддршка
Поставете прашања или пријавете проблеми на нашиот  Help Desk.

Дознајте повеќе
Научете нешто повеќе за додатокот Промена на лозинка и останатите производи од MediaDotCom Knowledge Base.
Промена на лозинка - Упатство за инсталација
1.

П: Како се употребува овој додаток?
О: Ве молиме разгледајте го упатството од овој документ
2.

П: Дали е потребна помош од администраторот при промена на лозинка?
A: Не. Корисникот може сам ја промени својата лозинка и нема потреба од помош или одобрување од страна на администраторот.
3.

П: Дали корисникот е автоматски одјавен по промена на својата лозинка?
О: Не, корисникот може да продолжи со својата работа на страната и да почне да ја користи новата лозинка при следната најава.
Слика од SharePoint 2010
SharePoint 2010
$1,895.24 (USD)
: