Одржување и имплементација

Компјутерски решенија

       - Систем администрација

       - Компјутерски мрежи

       - Поддршка

       - Телефонски централи

       - VPN Конекции

       - Сервис и одржување на

         компјутери, лап-топи,

         сервери и останато

      - Софтверско решение

      - Сигурносни системи

Електрика

       - Електро инсталација

       - Монтажа и отчитување на

         оскултациона опрема

     

 


Повеќе информации

Опрема

- Фотокопири

- Принтери/3Д Принтери

- Компјутерска опрема

- Презентациски (интерактивни )

  табли и проектори

- Мрежна опрема

- Електроматеријали

- Инфотерминали

 


Повеќе информации
admin admin

Принт сервис

- Продажба на фотокопири

- Сервис и одржување

- Изнајмување на фотокопири


Повеќе информации
admin admin

Ансома консалтинг ви нуди без прекорна услуга од


Повеќе информации
НИЕ ВИ ПРЕПОРАЧУВАМЕ - Document manager system