Опрема

  • Бинокулар врши професионално сервисирање и одржување на софтверскиот и хардверскиот дел на компјутерската опрема.  Нашите сервисери се подготвени во секое време да одговорат на Вашите барања.  Вршиме инсталација и преинсталација на оперативни системи , замена на резервни делови, бекап на податоци, креирање на мрежни решенија, подесување на домени и слично.