Опрема

  • Инсталација на телефонски централи

    Телефонските централи, повеќе не се тоа што беа во минатато. Новата генерација на телефонски централи нуди напредни, унифицирани решенија за комуникација. Работат на IP адреси, кои Вашата компанија ги користи во делот на интернет мрежата. Наместо да имате две мрежи, со новата генерација ќе имате една мрежа на која ке бидат поврзани сите уреди, со што ќе се намалат Вашите трошоци за управување со целата мрежа.

    Ние сме во постојан чекор со новитетите на светскиот пазар. Можете да се потпрете на стручноста на нашиот тим, согласно Вашите сегашни и идни потреби во овој дел на комуникациско решение.