Опрема

 • Подршка

  Бинокулар на своите клиенти им нуди поддршка од 24/7.

  Во рамки на подршката е нашиот СЕРВИСЕН ЦЕНТАР кој е опремен со најсовремени уреди и алати кои овозможуваат пристап до сите инсталирани системи во Вашата компанија, со што го препознаваат проблемот и директно или пак веднаш интервенираат.

  Во исто време нашите сервисери имаат завршено соодветни курсеви и имаат добиено сертификати од производителите на опремата која ја нудиме, со што се гарантира професионален и стручен приод кон решавање на сите проблеми со вашиот хардвер.

  Повеќе информации за сертификатите на нашите сервисери

  За сите проблеми поврзани со Вашата опрема обратете ни се (контакт форма или телефонски број)