Опрема

 • Компјутерски мрежи

  Вашата мрежа паѓа?

  Принтерот е оф-лине?

  Преполно е-маил сандаче?

  Мрежата е нападната од вирус и многу слични проблеми ?

  Бинокулар креира, а истовремено и одржува голем број на мрежи се со цел да Ве заштитеме Вас (нашите клиенти) од проблеми како овие.

  Бинокулар нуди креирање на компјутерски мрежи според дефинирани индустриски стандарди. Нудиме монтажа на опрема од различни производители, кои треба да се вметнат во еден систем -компјутерска мрежа.

  Обезбедуваме целосна организација на компјутерски мрежи, од обнова до одстранување на проблеми на веќе постоечки мрежи.