Опрема

  • Доколку на Вашата компанија и е дојдено време да ги автоматизира процесите на материјалното и финансовото работење, можеме да Ви понудиме софтверски пакети за комерцијално, материјално, производство, финансово, туризам и практично сите области на работење. Опфатени се сите бизнис процеси со бази на податоци во LAN и WAN мрежи, преку Client/Server и Web апликации, под оперативните системи Windows® и Linux (како за сервери така и за компјутерски клиенти).