Close

Мисија, визија и вредности

Наши клиенти се компании од рангот на големи мултинационални компании до мали локални бизниси. Многу од секојдневните потреби на клиентите се задоволени со наша помош. Компаниите ги препознаваат придобивките од работењето со нас и веруваат во нашата способност да ги подобриме нивните безбедност, квалитет и бизнис перформанси.

Мисија

Нашата мисија е преку интерактивна синергија да оствариме зголемена продуктивност, со цел бенефит за нашите клиенти и главни партнери. 

Визија

Наша визија претставува:

Софтвер кој е надежен, безбеден и со висок квалитет. Заедница на корисници која е задоволна од нашите услуги. IT решенија кои функционираат автономно, решенија кои се општествено одговорни. IT решенија кои се посветени на одржување на довербата на своите корисници.  

Клучни вредности

Доверба, заедница, соработка, корисност, безбедност.

Билтен
Email:
MediaDotCom @Twitter