Close

MediaDotCom Поддршка

Услугите за поддршка на MediaDotCom вклучуваат одржување на дневна база на IT системи, долгорочно планирање и советување за IT бизнис сегменти и проактивно спречување на појава на евентуални проблеми. 

Корисничката поддршка на MediaDotCom се реализира преку посветен тим на Service Desk инженери, кои нудат телефонска и далечинска поддршка користејќи докажани IT алатки. Овој тим е надополнет со тим на теренски инженери кои вршат посети на клиенти според однапред утврдена динамика или по потреба.

Help Desk Ticketing Systemsupport@mdc.mk

Форумите се Вашиот начин на комуникација со заедницата на луѓе кои ги развиваат и користат производите на MediaDotCom, каде можете да дадете свој придонес или да ги најдете информациите кои Ви се потребни.

Кога станува збор за customer relationship management (CRM), комуникацијата е клучна. Идеалното CRM решение треба да го насочи начинот на кој вработените комуницираат со клиентите и соработуваат едни со други. Колку полесно работат со тие алатки, толку поефикасни ќе бидат на своите работни места. MediaDotCom користи Microsoft Dynamics CRM.

SMS gateway услуга за праќање на пораки поврзана со операторите во Република Македонија (T-Mobile, One and Vip).

Со MediaDotCom SMS Gateway услугите можете да додадете SMS функционалности на секоја апликација, веб-страна или систем и да праќате пораки преку разновидни начини за поврзување. Веб-базираниот MediaDotCom интерфејс Ви овозможува едноставно менаџирање на сите Ваши конекции, следење на Вашите кампањи, обемен reporting, додавање на корисници, избор на профили за рутирање и повеќе.

MediaDotCom Help Desk Ticketing System, support@mdc.mk

MediaDotCom База на знаење

 

Билтен
Email:
MediaDotCom @Twitter